Praha získá historický hřbitov v Bohnicích, pečovat o něj bude Praha 8
Výběr jazyka:
Administrace

Praha získá historický hřbitov v Bohnicích, pečovat o něj bude Praha 8


14.04.2021

Radní hl. m. Prahy odsouhlasili žádost městské části Praha 8 o bezúplatné nabytí pietního místa na území Bohnic od státu. Hřbitov o rozloze více než 25 tisíc m2 by se měl dočkat pravidelné údržby i lepšího zabezpečení, které zamezí neoprávněnému vstupu a rozšiřování černých skládek.

„Dané území je v bezútěšném stavu a pro stát to byl zbytný pozemek. Docházelo tady k neoprávněným vstupům a vznikaly černé skládky. Městská část má zájem o tento pozemek a chce se o něj starat a za to jsem moc rád. Přestože jde o bývalý hřbitov, náleží mu patřičná péče,“ upozorňuje radní pro oblast majetku Jan Chabr.
„Věřím, že léta neudržovaný bohnický hřbitov se převodem do správy městské části dočká pravidelné údržby, aniž by ztratil svou neopakovatelnou atmosféru. Přestože se na něm už mnoho let nepohřbívá, stále je to pietní místo, a tak by se k němu mělo přistupovat,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Předmětem bezúplatného převodu je historický hřbitov v Bohnicích, který nyní už neslouží svému původnímu účelu. V minulosti býval součástí Ústavu pro choromyslné v Bohnicích, nyní Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Hřbitov se nachází západně od areálu nemocnice v těsné blízkosti zahrádkářské kolonie, zvířecího hřbitova a přírodní památky Bohnické údolí.

 

Foto: praha8.cz