Nová metodika ministerstva pro stavební úřady, která vznikla i z podnětu Prahy
Výběr jazyka:

Nová metodika ministerstva pro stavební úřady, která vznikla i z podnětu Prahy


05.08.2022

Nová metodika ministerstva pro stavební úřady, která vznikla i z podnětu Prahy, stanovuje, že byt nelze samovolně využívat k poskytování ubytovacích služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo žádostem a podnětům z mnoha stran, mimo jiné i ze strany Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, jejímž jménem se na ministra Ivana Bartoše obrátila dopisem radní Hana Kordová Marvanová. Výsledkem je vypracování metodiky pro stavební úřady, která specifikuje, jak mají postupovat v případech, kdy zjistí, že byt je využíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj byla v minulých dnech zveřejněna metodická pomůcka týkající se poskytování ubytovacích služeb ve stavbách určených pro bydlení. Východiskem metodiky je ustanovení § 126 odst. 1 stavebního zákona, podle nějž lze „stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu“. Z toho plyne, že byt či rodinný dům nelze samovolně využívat k poskytování ubytovacích služeb, neboť tím ze strany vlastníka stavby dochází k užívání stavby v rozporu s jejím účelovým určením.

V metodice jsou dále shrnuty základní pojmy, jak jsou definovány ve stávajících právních předpisech, a na tomto základě pak stanoveny dva modelové postupy, které by měly stavební úřady dodržet, když dostanou podnět ohledně užívání bytu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Jeden se týká podnětu od živnostenského úřadu, druhý se vztahuje k podnětům od třetích osob, včetně stížností občanů bydlících v domech.