Příprava plánované čtvrti Nové Dvory dosáhla významného milníku, schválená změna územního plánu otevírá dveře jejímu vzniku
Výběr jazyka:

Příprava plánované čtvrti Nové Dvory dosáhla významného milníku, schválená změna územního plánu otevírá dveře jejímu vzniku


28.05.2024

Realizace nové městské čtvrti s názvem Nové Dvory na rozhraní Prahy 4 a Prahy 12 je o významný krok blíže vzniku. Po čtyřech letech intenzivní práce byla Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválena změna územního plánu, která umožňuje významně navýšit stavební kapacity tamějších městských pozemků okolo budoucí stanice metra D Nové Dvory. Díky tomu bude možné toto transformační území o rozloze 30 hektarů využít k výstavbě až 2 000 městských bytů a polyfunkčního domu nad stanicí metra, který nabídne prostory nejen pro bydlení, ale i pro administrativu, maloobchod a komunitní účely.

Změnou územního plánu, která umožní dlouhodobé využití prostorového, sociálního a ekonomického potenciálu, se zároveň významně zhodnotí městský nemovitý majetek. Kvalifikovaným odhadem se tržní hodnota městských pozemků zvýšila téměř o 2 miliardy Kč. V návaznosti na toto samosprávné rozhodnutí vstoupí příprava nové městské čtvrti, kde najde svůj nový domov až 5 tisíc lidí a která nabídne až 5 tisíc nových pracovních míst, do další fáze intenzivních příprav.

Podle Územní studie studia Unit architekti z roku 2021, která byla diskutovaná s odbornou i laickou veřejností a která představuje společenskou dohodu o rozvoji území, se na Nových Dvorech chystá výstavba nové městské čtvrti s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností.

Územní studie, kterou pro odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy vytvořila jako zpracovatel společnost UNIT architekti, sleduje rozvoj nové části města na Nových Dvorech ve čtyřech ohledech: sociálním, ekonomickém, environmentálním a kulturním.

Součástí návrhu Nových Dvorů je v neposlední řadě také množství kulturních a volnočasových prostor, ať už se jedná o mateřskou školu, základní školu i střední školy, kulturní centrum, sportovní halu a venkovní hřiště. Nezanedbatelný význam budou mít také restaurace a kavárny, které budou otevřeny v komerční části projektu. Současní i budoucí obyvatelé již nebudou muset dojíždět často do jiných částí Prahy 4 (například na Pankrác) nebo přímo do centra města.

Informace k územní studii Nové Dvory od pořizovatele (UZR MHMP) jsou k dispozici na stránkách Studie dokončené - Územní plánování, mimo jiné je zde ke stažení celá studie.